ХАЛЫК АВЫЗ ИҖАТЫ: кошлар турында табышмаклар

***

Кечкенә генә берәү,
Артында озын терәү.

***

Колга башыңда йорты,
Эчендә аның җырчы.

***

Бер кошым бар: тынмый,
Агачка оя кормый;
Өе-җирдә,
Җыры − күктә.

***

Кулы юк, балчык ташый,
Балтасы юк, өй ясый.

***

Гөлдер-гөлдер гөл итекле,
Гөлкәй кызыл читекле.

Фото: pixabay.com


Җаваплары:

  1. Саескан
  2. Сыерчык
  3. Тургай
  4. Карлыгач
  5. Күгәрчен

“Татар халык табышмаклары” китабыннан. Нәкый Исәнбәт